Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De visie van De Sprong op ouderbetrokkenheid:
Wij willen het beste uit de leerlingen halen.  Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden op school bij de kinderen. School en ouders zijn partners in opvoeding en onderwijs.  Vormen van ouderbetrokkenheid en inzet van ouders kan op meerdere manieren vorm krijgen.
Daarvoor onderscheiden wij activiteiten die respectievelijk te maken hebben met: meehelpen, meedenken en meebeslissen