Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Naast de hieronder genoemde waarden blijkt uit panelgesprekken dat leerlingen zich op het Nuborgh College Veluvine veilig voelen. Geen enkele deelnemer geeft aan last te hebben van discriminatie of vandalisme. Incidenteel wordt er gepest - zoals overal - maar dat proberen we direct de kop in te drukken (de dader aanpakken), maar we proberen ook de oorzaken weg te nemen. De leerlingen vinden dat de school voldoende doet om vervelende dingen te voorkomen of aan te pakken. Ook geven ze aan dat de mentor voldoende doet om ze te helpen en dat ze de mentor vertrouwen.
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,9School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,5
Aantal leerlingen: 442 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 185
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
 
Schoolklimaat
Veiligheid
brj
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 8,4
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,5
vmbo-(g)t
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,4
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,9
havo
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,2
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,4
vwo
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,7
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 7,2
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
(* 46% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,7
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,0
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,9
helemaal niet
 
School
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
  
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het brj van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 9,1
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,7
(* 62% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,9
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,7
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
 
School (brj)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het vmbo-(g)t van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,9
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
(* 42% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,0
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,9
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,0
helemaal niet
 
School (vmbo-(g)t)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het havo van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 5,8
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,6
(* 60% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,4
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,4
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3
helemaal niet
 
School (havo)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het vwo van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,4
(* 53% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 7,2
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 7,6
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 6,9
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 7,3
helemaal niet
 
School (vwo)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
Kanjertraining
In het kader van het welzijn van leerlingen is het belangrijk dat de school een veilige plek is, waar leerlingen alle ruimte kunnen krijgen die nodig is om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Pesten vormt hierop een ernstige inbreuk en het is daarom zaak dit op een duidelijke en gestructureerde manier aan te pakken.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Onze anti-pestcoördinator is de heer J. Vos, bereikbaar via tel. 0341 - 252 569.
Onze vertrouwenspersonen zijn mevr. A. Dekkers en dhr. A. Dijkman, bereikbaar via tel. 0341 - 252 569.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?