Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. Eind groep 7 geven wij een voorlopig advies voor de middelbare school die bij uw kind past. Na de afname van NIO en drempeltoets in november volgt een vervolgadvies. Na de afname van de CITO toetsen in januari/februari volgt het definitieve schooladvies. In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 4,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 23,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 19,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 15,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 3,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 19,2% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 7,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 11,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 15,4% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 19,2% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 0,6% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 3,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 10,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 18,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 3,4% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 10,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 3,4% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 10,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 20,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 3,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 27,6% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 6,9% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 13,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,9% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,9% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,7% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 27,6% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,8% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.PrOPrOPrOvmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 51,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 5,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 40,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 10,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 13,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 46,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 25,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 75,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 44,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 4,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 63,5% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 71,4% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.