Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Samen met de leerkracht van groep 8 de ib’er en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies.Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aanmiddelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen vooreen bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluitenbij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 0,1% van de leerlingen kreeg vso advies.Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 4,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 2,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 9,5% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 20,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 6,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 22,1% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 2,6% van de leerlingen kreeg vso advies.School: 5,1% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 10,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 2,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 12,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 25,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 10,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 10,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 2,6% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 17,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2016-2017 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vso advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een PrO advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 25,6% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,1% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,1% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 17,9% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.PrOPrOPrOvmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2014-2015?
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 5,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 9,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 5,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 6,3% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 22,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 0,9% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 3,1% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 3,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 37,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 18,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 9,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 3,1% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 9,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 3,1% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en waar kwamen ze in 2015-2016 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,9% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 32,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,9% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,7% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,2% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,7% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.PrOPrOPrOvmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-k vmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vso advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een PrO advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 2,1% van de leerlingen met een vso advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vso advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 76,0% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.Vergelijkingsgroep: 13,3% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op vmbo-b.School: 50,0% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.School: 50,0% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op vmbo-b.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 49,4% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 5,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 75,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 25,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 18,5% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 17,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 39,8% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 10,8% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 40,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 40,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 44,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 12,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 10,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 20,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2015-2016 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 63,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 70,5% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.