Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vmbo: € 125,00
Toelichting van de school
alle schoolbijdragen zijn in principe vrijwillig. We gebruiken de bijdragen voor de aankleding van uitdagend onderwijs, verbinding te maken met de echte wereld.