Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2014-2017)
Inspectienorm: 94,7% van de onderbouw leerlingen.School: 95,3% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
In het overzicht treft u een rustig beeld aan. Normaliter scoren we op of boven het landelijke gemiddelde daar waar het gaat over doorstroom van leerlingen.