Examencijfers
Toelichting van de school
Uiteraard streven we hierbij om op of boven de landelijke norm uit te komen. We kiezen er echter te allen tijde voor om persoonlijke groei van leerlingen de boventoon te laten voeren. De opstroom van leerlingen naar een naastgelegen hoger leerwegniveau kan hierdoor de hoogte van de gemiddelde resultaten beïnvloeden.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 6,6 op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 6,6 op het vmbo-b.School: 6,6 op het vmbo-(g)t.School: 6,5 op het vmbo-k.School: 6,6 op het vmbo-b.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,6 op het vmbo-(g)t in 2017-2018.6,5 op het vmbo-k in 2017-2018.6,6 op het vmbo-b in 2017-2018.6,4 op het vmbo-(g)t in 2016-2017.6,5 op het vmbo-k in 2016-2017.6,7 op het vmbo-b in 2016-2017.6,4 op het vmbo-(g)t in 2015-2016.6,5 op het vmbo-k in 2015-2016.6,6 op het vmbo-b in 2015-2016.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
vmbo-b
6,4
6,7
6,6
 
6,5
6,9
6,7
 
6,5
6,6
6,6
 
vmbo-k
6,6
6,2
6,5
 
6,5
6,4
6,5
 
6,6
6,2
6,5
 
vmbo-(g)t
6,6
6,0
6,4
 
6,5
6,0
6,4
 
6,7
6,3
6,6
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2017-2018?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
vmbo-b
6,5
6,5
 
6,6
6,7
 
6,6
6,6
3D-vormgeving en -realisatie
6,5
6,7
    
6,5
6,8
Autoschade en spuiten
5,6
6,4
    
5,6
6,4
Biologie (oud)
5,7
6,2
 
6,6
6,5
 
6,1
6,4
Dienstverlening en producten
6,4
6,4
 
6,8
6,5
 
6,6
6,5
Digispel
7,4
6,7
    
7,4
6,7
Economie
6,0
6,2
 
6,3
6,4
 
6,2
6,3
Economie en ondernemen
6,1
6,3
 
6,3
6,6
 
6,2
6,5
Engelse taal
6,7
6,6
 
7,1
7,2
 
7,0
6,9
Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
7,1
6,6
    
7,1
6,6
Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie
6,0
6,6
    
6,0
6,6
Fietstechniek
6,4
6,4
    
6,4
6,5
Financieel en administratief beheer
5,9
6,1
    
5,9
6,1
Fotografie
6,4
6,6
    
6,4
6,6
Gemotoriseerde tweewielers
7,0
6,4
    
7,0
6,4
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
6,3
6,5
    
6,3
6,5
Hand- en voetverzorging
7,1
6,6
    
7,1
6,7
ICT
7,1
6,5
    
7,1
6,6
Kennismaking met uiterlijke verzorging
7,0
6,5
    
7,0
6,5
Licht, geluid en decor
5,9
6,7
    
5,9
6,7
Maatschappijkunde
6,1
6,3
 
6,3
6,5
 
6,4
6,4
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
6,9
6,8
    
6,9
6,9
Marketing
6,1
6,3
    
6,1
6,4
Media, vormgeving en ICT
6,3
6,4
 
6,2
6,8
 
6,4
6,6
Milieu, hergebruik en duurzaamheid
7,9
6,6
    
7,9
6,6
Mobiliteit en transport
5,8
6,2
 
6,4
6,4
 
6,1
6,3
Motorsystemen
6,0
6,2
    
6,0
6,3
Natuur- en scheikunde I
6,2
6,3
 
6,1
6,6
 
6,2
6,5
Nederlandse taal
6,3
6,4
 
6,6
6,6
 
6,5
6,5
Officemanagement
6,3
6,5
    
6,3
6,5
Ondernemen
5,9
6,3
    
5,9
6,4
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
6,2
6,6
    
6,2
6,6
Podium
6,7
6,7
    
6,7
6,8
Presentatie en styling
7,1
6,6
    
7,1
6,6
Ritvoorbereiding en ritafhandeling
6,0
6,4
    
6,0
6,4
Robotica
7,9
6,6
    
7,9
6,7
Sign
7,4
6,9
    
7,4
7,0
Tekenen, schilderen en illustreren
6,5
6,6
    
6,5
6,7
Voorkomen van ongevallen en EHBO
6,1
6,5
    
6,1
6,6
Webshop
5,7
6,5
    
5,7
6,5
Welzijn kind en jongere
6,4
6,7
    
6,4
6,7
Welzijn volwassenen en ouderen
5,3
6,6
    
5,3
6,7
Wiskunde
6,7
6,5
 
6,3
6,6
 
6,5
6,6
Zorg en welzijn
6,4
6,6
 
6,9
6,6
 
6,9
6,6
vmbo-k
6,6
6,6
 
6,2
6,3
 
6,5
6,6
3D-vormgeving en -realisatie
7,7
7,0
    
7,7
7,0
Assisteren in de gezondheidszorg
6,0
6,9
    
6,0
6,9
Autoschade en spuiten
6,3
6,6
    
6,3
6,7
Biologie (oud)
6,0
6,3
 
5,9
6,2
 
6,1
6,3
Dienstverlening en producten
6,5
6,7
 
7,2
6,6
 
6,9
6,7
Digispel
6,7
6,8
    
6,7
6,8
Economie
6,1
6,1
 
6,1
6,2
 
6,1
6,2
Economie en ondernemen
6,5
6,5
 
6,8
6,6
 
6,7
6,6
Engelse taal
6,8
6,7
 
6,4
6,5
 
6,6
6,6
Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
7,2
6,8
    
7,2
6,8
Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie
6,2
6,8
    
6,2
6,8
Fietstechniek
6,2
6,6
    
6,2
6,7
Financieel en administratief beheer
6,3
6,5
    
6,3
6,5
Fotografie
6,7
6,9
    
6,7
7,0
Gemotoriseerde tweewielers
6,3
6,5
    
6,3
6,5
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
6,8
6,8
    
6,8
6,8
Grafimedia
7,0
6,7
 
6,9
6,7
 
7,0
6,7
Hand- en voetverzorging
7,3
7,1
    
7,3
7,1
ICT
6,8
6,7
    
6,8
6,7
Ict-route
5,9
6,6
 
7,9
6,6
 
7,0
6,7
Kennismaking met uiterlijke verzorging
7,1
6,7
    
7,1
6,8
Licht, geluid en decor
6,4
7,1
    
6,4
7,1
Maatschappijkunde
6,3
6,4
 
5,7
6,1
 
6,0
6,2
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
6,9
6,9
    
6,9
7,0
Marketing
6,1
6,7
    
6,1
6,7
Media, vormgeving en ICT
7,1
6,8
 
6,8
6,8
 
7,0
6,8
Milieu, hergebruik en duurzaamheid
7,0
6,8
    
7,0
6,9
Mobiliteit en transport
6,0
6,4
 
6,6
6,4
 
6,3
6,4
Motorsystemen
5,6
6,3
    
5,6
6,4
Natuur- en scheikunde I
5,7
6,2
 
5,4
6,1
 
5,6
6,2
Nederlandse taal
6,6
6,5
 
6,0
6,1
 
6,3
6,3
Officemanagement
6,8
6,8
    
6,8
6,8
Ondernemen
6,3
6,6
    
6,3
6,7
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
6,5
6,8
    
6,5
6,8
Podium
6,8
7,0
    
6,8
7,0
Presentatie en styling
7,4
6,8
    
7,4
6,8
Ritvoorbereiding en ritafhandeling
6,0
6,4
    
6,0
6,4
Robotica
7,3
6,9
    
7,3
6,9
Sign
7,9
7,0
    
7,9
7,1
Sport,dienstverlening en veiligheid
7,3
6,6
 
7,3
6,4
 
7,5
6,6
Tekenen, schilderen en illustreren
7,2
6,9
    
7,2
6,9
Voorkomen van ongevallen en EHBO
6,4
6,8
    
6,4
6,8
Webshop
6,9
6,8
    
6,9
6,8
Welzijn kind en jongere
6,0
6,9
    
6,0
7,0
Wiskunde
6,1
6,2
 
5,9
6,3
 
6,0
6,2
Zorg en welzijn
6,8
6,7
 
7,3
6,7
 
7,0
6,7
Zorg en welzijn breed
7,2
6,7
 
7,6
6,5
 
7,4
6,6
vmbo-(g)t
6,7
6,6
 
6,3
6,3
 
6,6
6,5
Aardrijkskunde
6,2
6,4
 
5,7
6,2
 
5,9
6,3
Biologie (oud)
6,6
6,4
 
6,6
6,2
 
6,7
6,4
Duitse taal
6,4
6,4
 
5,9
6,0
 
6,1
6,2
Economie
6,6
6,3
 
6,3
6,1
 
6,5
6,2
Engelse taal
6,9
6,7
 
6,3
6,6
 
6,7
6,7
Geschiedenis en staatsinrichting
6,5
6,5
 
6,6
6,4
 
6,5
6,5
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
7,3
7,0
    
7,3
7,0
Natuur- en scheikunde I
6,8
6,4
 
5,9
6,2
 
6,4
6,3
Natuur- en scheikunde II
6,7
6,4
 
6,2
6,3
 
6,5
6,4
Nederlandse taal
6,7
6,5
 
6,1
6,2
 
6,5
6,4
Wiskunde
6,5
6,5
 
6,7
6,6
 
6,6
6,6