Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De uitkomsten zoals getoond is een samenvatting vanuit het gehele tevredenheidsonderzoek. Deze gegevens worden verder geanalyseerd. Conclusies zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Hierin zal komen te staan hoe welke verbeterpunten we zullen aanpakken en hoe we dit gaan doen.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Aantal ouders\verzorgers: 124 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 51
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
School: gemiddeld cijfer is 7,3