Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Wij maken gebruik van het CITO leerling volgsysteem: vanaf groep 3 volgen we onze leerlingen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Ook voor de kleuters maken we gebruik van CITO toetsen. CITO toetsen worden twee maal per schooljaar afgenomen. De resultaten zijn opgenomen in het rapport. Zie de bijlage voor het overzicht van deze toetsen.
Daarnaast toetsen wij de vorderingen van het lezen via het AVI lezen en maken we gebruik van de Tempotoets Rekenen om het automatiseren in kaart te brengen.
De resultaten van hierboven genoemde toetsen worden afgezet tegen een landelijke normering. De analyse geeft, naast inzicht over de vorderingen van de leerlingen, tevens een beeld van het gegeven onderwijs.  
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?