Personeelskenmerken
Toelichting van de school
Het verschil tussen de getoonde gegevens en die van het huidige schooljaar 2017-2018 bedraagt een jaar. Hierdoor zijn recente personeelswijzigingen niet zichtbaar. De leeftijdsopbouw van het personeel is meer in verhouding met het landelijk gemiddelde, omdat dit schooljaar twee nieuwe (jongere) leerkrachten zijn ingestroomd. In de praktijk vertaalt de verhouding mannen/vrouwen zich naar drie groepen met een mannelijke leerkracht en vier groepen met een vrouwelijke leerkracht. Hierbij de opmerking dat bijna alle leerkrachten in deeltijd werken.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 0,8% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 28,2% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,1% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,6% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,0% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 4,4% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 5,4% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 33,3% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 23,4% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 6,3% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 31,5% van het personeel is 25-35 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Openbare Basisschool De Bijenkorf met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 175-199 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 46,9 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 46,9 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,0 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 48,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 48,6 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 48,4 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 48,4 jaar.Instelling: in 2013-2014 was de gemiddelde leeftijd 49,3 jaar.Instelling: in 2013-2014 was de gemiddelde leeftijd 49,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 44,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 44,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 45,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 45,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2013-2014 was de gemiddelde leeftijd 45,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2013-2014 was de gemiddelde leeftijd 45,2 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 46,9 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,0 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 48,6 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 48,4 jaar.Instelling: in 2013-2014 was de gemiddelde leeftijd 49,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 44,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 45,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2013-2014 was de gemiddelde leeftijd 45,2 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2017-2018?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 11,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 11,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 10,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 10,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 10,1 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 10,1 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 10,6 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 10,6 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 9,6 fte beschikbaar in 2013-2014.Instelling: 9,6 fte beschikbaar in 2013-2014.Vergelijkingsgroep: 11,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,5 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 11,5 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 11,6 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 11,6 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 13,0 fte beschikbaar in 2013-2014.Vergelijkingsgroep: 13,0 fte beschikbaar in 2013-2014.Instelling: 11,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 10,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 10,1 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 10,6 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 9,6 fte beschikbaar in 2013-2014.Vergelijkingsgroep: 11,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,5 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 11,6 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 13,0 fte beschikbaar in 2013-2014.
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
11,0
11,7
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,7
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
16
18
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2017-2018?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
Onderwijzend personeel
9,6
9,6
 
87,3%
81,7%
Direct ondersteunend personeel
0,5
0,9
 
4,5%
7,5%
Management
0,9
1,0
 
8,2%
8,6%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2017-2018?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
22,9 %
77,1 %
Direct ondersteunend personeel
 
100,0 %
Management
 
100,0 %
Totaal
20,0 %
80,0 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2017-2018?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 16,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 16,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 18,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 17,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 21,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2013-2014.Instelling: 21,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2013-2014.Vergelijkingsgroep: 15,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 15,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 15,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 15,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2013-2014.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2013-2014.Instelling: 16,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 21,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2013-2014.Vergelijkingsgroep: 15,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 15,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2013-2014.
16,1
Vergelijkingsgroep: 15,9
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Openbare Basisschool De Bijenkorf met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 175-199 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Vergelijkingsgroep
200-224 leerlingen
175-199 leerlingen
175-199 leerlingen
175-199 leerlingen
175-199 leerlingen