Belangrijke ketenpartners
Hoe vaak werkt de school samen met een (of meerdere) ketenpartner(s) uit de volgende categorieën?
 
Niet van
toepassing
Soms
Regelmatig
Vaak
Medische zorg
  
 
Jeugdhulp
   
Arbeidsgerelateerde organisaties
   
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
   
Tot welk(e) samenwerkingsverband(en) behoort de school?
Met welke ketenpartners werkt de school samen?
Jeugdhulp
Instelling voor Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg, Xonar, Koraal Groep)
Instelling voor Jeugd GGZ (Mondriaan Zorggroep, Virenze, Orbis, Amacura )
Orthopedagogisch behandelcentrum (Mondriaan Zorggroep, Mikx)
Centrum voor Jeugd en Gezin (Diverse gemeenten)
Stichting MEE (Diverse gemeenten)
Leerplicht diverse gemeenten, Politie Heerlen Centrum Jeugd
Arbeidsgerelateerde organisaties
UWV (Diverse gemeenten)
Jobcoach (Jobstap)
Sociale werkplaats (Relim, WOZL, MTB, Vixia, Sevagram, Emma)
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
VO (Herle College (bcpl), PPL)
VSO (De Zonnewijzer (INNOVO), Xaverius (Kindante))
MBO (ROC / AOC)
Opleidingsinstituut (Fontys Hogescholen, Zuyd Hogeschool)
REA College