Uitstroomprofielen
Hoe zijn de leerlingen van de school verdeeld over de uitstroomprofielen in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 0,1% zit in uitstroomprofiel onbekend.Vergelijkingsgroep: 47,2% zit in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.Vergelijkingsgroep: 26,0% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.Vergelijkingsgroep: 26,7% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.School: 83,1% zit in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.School: 13,3% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.School: 3,6% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.