Uitstroomprofielen
Hoe zijn de leerlingen van de school verdeeld over de uitstroomprofielen in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,2% zit in uitstroomprofiel onbekend.Vergelijkingsgroep: 48,1% zit in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.Vergelijkingsgroep: 26,0% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.Vergelijkingsgroep: 25,8% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.School: 71,9% zit in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.School: 23,1% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.School: 5,0% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.