Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Zelfbeeld
Werkhouding
Sociaal gedrag
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De Buitenhof wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in relatie tot zichzelf en / of hun omgeving waarvoor (tijdelijk) binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. We hebben te maken met leerlingen die ernstig in hun schoolse en sociale ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn hier effectief mee om te gaan.
Binnen de Buitenhof wordt onderwijs gegeven aan jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zowel internaliserende stoornissen als externaliserende stoornissen middels de best practice aanpak per problematiek. Primair ligt het accent op de internaliserende stoornissen. De Buitenhof komt tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen met deze problematiek.
In een klimaat waar de vertaalslag van specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde, geborgenheid, veiligheid en structuur centraal staan, wordt de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting gebracht en gehouden. 
De Buitenhof maakt tevens gebruik van de Gezonde School, waarbij gezondheid in de breedste zin van het woord centraal staat. De leerlingen krijgen oa voorlichting op het gebied van gezonde voeding, social media en middelen gebruik. Ook seksualiteit en relaties komt aan bod middels “Lang leve de liefde” en  “Helse liefde”,  dat inzicht geeft over loverboys en hun slachtoffers.