Profiel van de school
Toelichting van de school
De Buitenhof wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in relatie tot zichzelf en / of hun omgeving waarvoor (tijdelijk) binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. We hebben te maken met leerlingen die ernstig in hun schoolse en sociale ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn hier effectief mee om te gaan.
Binnen de Buitenhof wordt onderwijs gegeven aan jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zowel internaliserende stoornissen als externaliserende stoornissen middels de best practice aanpak per problematiek. Primair ligt het accent op de internaliserende stoornissen.
De Buitenhof komt tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen met deze problematiek. Voorbeelden van veel voorkomende stoornissen bij onze leerlingen zijn diverse vormen van autisme spectrum stoornissen, diverse stemmingsstoornissen, diverse angststoornissen, ADHD, oppositioneel opstandige gedragsstoornissen als uiting van een andere stoornis, diverse hechtingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling.
In een klimaat waar de vertaalslag van specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde, geborgenheid, veiligheid en structuur centraal staan, wordt de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting gebracht en gehouden.
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Welbevinden
Afstemming
Betrokkenheid