Onderwijstijd
Toelichting van de school
U ziet dat het overzicht van de verdeling van tijd per vak alleen is ingevuld voor de vakken lezen, taal en rekenen/wiskunde. Graag lichten wij dit toe.
De leerlingen krijgen groepsoverstijgend les in de vakken taal, rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld. De instructie wordt op klassikaal niveau gegeven.
Een klas is in drie niveaus verdeeld: een basis -, een excellent en een intensief niveau. Na de klassikale instructie verwerken de leerlingen de leerstof zelfstandig. Dit geeft de leerkracht tijd om leerlingen die werken op intensief niveau een verlengde instructie te geven. De leerlingen die werken op excellent niveau krijgen naast de basisleerstof ook verdiepende leerstof aangeboden.
De onderwijstijden zijn afgestemd op de eisen van de inspectie en passend bij het ontwikkelingsprofiel van de leerling.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Uitstroombestemming: Vervolgonderwijs
  
Groep 3
  
Groep 4
  
Groep 5
  
Groep 6
  
Groep 7
  
Groep 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 45 min
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
6 u 45 min
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 45 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
3 uur
  
3 uur
  
3 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
       
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Sociale vaardigheden
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
                    
Uitstroombestemming: Dagbesteding
  
Groep 3
  
Groep 4
  
Groep 5
  
Groep 6
  
Groep 7
  
Groep 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 45 min
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
6 u 45 min
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 45 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
3 uur
  
3 uur
  
3 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
       
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Sociale vaardigheden
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
                    
Uitstroombestemming: Arbeidsmarkt
  
Groep 3
  
Groep 4
  
Groep 5
  
Groep 6
  
Groep 7
  
Groep 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 45 min
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
6 u 45 min
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 45 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
3 uur
  
3 uur
  
3 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
       
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Sociale vaardigheden
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
-
 
  
 
      
        
Toelichting bij dit onderwerp
Deze informatie wordt zo spoedig mogelijk ingevuld.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Technieklokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Muzieklokaal
Handvaardigheidlokaal