Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Buiten de reguliere schooltijden is het mogelijk om gebruik te maken van de BSO. Bijvoorbeeld studiedagen, vakanties, etc.