Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen een peuterspeelzaal in het gebouw van de school.