Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Wij werken op school met een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen op ma t/m vrij van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan. De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag om 12:00 uur vrij. De lunchpauze is van 12.00 uur tot 12.45 uur. Tijdens de lunchpauze gaan de leerlingen ook naar buiten.

Bij voldoende  kinderen is er BSO in de school dit schooljaar 2016-2017 op dinsdag en donderdag. Zijn er niet voldoende kinderen dan gaan ze naar de buitenschoolse opvang van SKIK in Sint Nicolaasga.