Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De ambitie en het doel van het schoolbestuur is voor alle schoollocaties van de Onderwijsteams 1 punt boven de inspectienorm te realiseren. Dit geldt voor de tussen- en eindtoetsen, inclusief de Cito eindtoets groep 8. Vanzelfsprekend gerelateerd aan de schoolgroep waar de school(locatie) onder valt. Voor wat betreft de Sociale Vaardigheden verbinden we ons aan het doel 25% D en E score te realiseren (Inspectienorm is 20% D en E).