Onderwijstijd
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?
Hoeveel uur besteedt de school gemiddeld per week aan de volgende vakken in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
1u 45m
  
1u 45m
  
1u 45m
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
6u 15m
  
6u 15m
  
6u 15m
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
3u 45m
  
3u 45m
  
3u 45m
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
5u 45m
  
5u 45m
  
5u 45m
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
1u 45m
  
1u 45m
  
1u 45m
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
 
Fries
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
 
                    
Hoeveel uur besteedt de school gemiddeld per week aan de volgende vakken in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Bewegingsonderwijs
 
  
 
 
6u 30m
  
6u 30m
 
 
Fries
 
  
 
 
0u 45m
  
0u 45m
 
 
Kunstzinnige Oriëntatie (Muziek)
 
  
 
 
2u 15m
  
2u 15m
 
 
Voorlezen (Nederlands)
 
  
 
 
1u 15m
  
1u 15m
 
 
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 
  
 
 
0u 30m
  
0u 30m
 
 
Onbekend
 
  
 
 
12u 15m
  
12u 15m