Profiel van de school
Welke kernwoorden passen bij de school?
Waardering
Acceptatie
Plezier
Leren in vrijheid
Samenwerken