Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De tevredenheidsenquête bij de ouders is niet representatief, omdat deze door te weinig ouders is ingevuld.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Aantal ouders\verzorgers: 26 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 6
Bron: Vensters
School: gemiddeld cijfer is 9,7