Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De ambitie en het doel van het schoolbestuur is voor alle schoollocaties van de Onderwijsteams 1 punt boven de inspectienorm te realiseren. Dit geldt voor de tussen- en eindtoetsen, inclusief de Cito eindtoets groep 8. Vanzelfsprekend gerelateerd aan de schoolgroep waar de school(locatie) onder valt. Voor wat betreft de Sociale Vaardigheden verbinden we ons aan het doel 25% D en E score te realiseren (Inspectienorm is 20% D en E).