Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
OBS de Brege zit in het reguliere toezicht van de onderwijsinspectie. het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2012.