Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
In het schoolplan staat omschreven hoe wij ons beleid ten aanzien van onderwijs, personeel en kwaliteit hebben ingevuld. Onze speerpunten ten aanzien van kwaliteitszorg staan beschreven in het schooljaarplan. Dit is in te zien op school.