Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Sinds een aantal jaren is er een omvangrijk project in Nederland gestart, met als doelstelling: het verkleinen van het speciaalonderwijs. Voor het basisonderwijs betekent dit, dat er meer passend onderwijsvoor iedere leerling gegeven moet worden. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden opgestart tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Dit heet: “Weer Samen Naar School ” (WSNS). In dit kader werken de openbare scholen van Onderwijsgroep Primus en de Basis Heerenveen samen met het speciaal onderwijs in Heerenveen. De school kan hulp en begeleiding vragen bij deze instantie, zoals ook staat beschreven bij de procedure bij leerproblemen. In de bijlage staan vooralle duidelijkheid nog een keer de 'zorgvarianten' beschreven.