Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
It Toanhús (muziek, dans, drama, beeldende vorming)
Native speaker voor het Engels
Humanistisch(HVO) en godsdienst(GVO) vormend onderwijs
Miks Welzijn voor de sport en spel activiteiten
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij ziekte en of verlof wordt in eerste instantie getracht de vervanging van de eerste dag intern op te lossen met de duo-collega. Bij langdurige afwezigheid kunnen wij een beroep doen op het vervangingsbureau van Ambion. Hierdoor lukt het ons om meestal tijdig en langdurig vervanging te regelen.
Momenteel heeft het onderwijs landelijk te kampen met een tekort aan vervangers. Het kan voorkomen dat een klas om die reden niet verdeeld kan worden over de groepen en naar huis wordt gestuurd. Mocht dit laatste het geval zijn dan wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
  
 
Bevordering van het taalgebruik
Engelse taal
Humanistische en godsdienstige vorming (HVO/GVO)
Spel en beweging / bewegingsonderwijs