Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Kritisch denken
Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het sociaal klimaat speelt een belangrijke rol binnen in ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat leerlingen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen.
Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven ingevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid.
Naast onze methode 'Kwink' passen we modules van 'Rots & Water' toe.