Onderwijstijd
Toelichting van de school
Wetenschap & Techniek

We zijn bezig Wetenschap & Techniek nog meer te integreren in ons onderwijs.  Als je leerlingen wilt oriënteren op een wereld vol wetenschap en techniek, en op de talenten die zij daarvoor hebben, is het stimuleren van een nieuwsgierige en onderzoekende houding belangrijk. Het is die nieuwsgierigheid, het willen weten, het willen begrijpen en het willen verbeteren waar het om gaat. 
De creatieve vakken herbergen vele technieken en constructies. Leerlingen komen daarnaast in aanraking met Wetenschap & Techniek op de projecturen. Vragen als: Hoe werken dingen; hoe maak je iets sterk en hoe krijg ik stabiliteit komen daarbij aan bod. 
Leerlingen werken en praten binnen ons onderwijs over belangrijke thema’s die ons leven beïnvloeden. Denk aan duurzaamheid, voeding, gezondheid, mobiliteit en nieuwe technieken. Tevens gaat het om kennis en vaardigheden die nodig zijn om verstandig te handelen en gebruik te maken van apparaten, producten en processen in het dagelijks leven van onze hoogtechnologische samenleving.
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
                  
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
                  
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
                  
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Wij hebben onze schooltijden opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden op deze site onder het kopje 'Profiel' en op onze website www.de-ynset.nl
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Zie toelichting
 
  
 
      
        
Toelichting bij dit onderwerp
Wij hebben onze schooltijden opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden op deze site onder het kopje 'Profiel' en op onze website www.de-ynset.nl
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
De school geeft aan geen extra faciliteiten beschikbaar te hebben.