Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Wetenschap & Techniek

We zijn bezig Wetenschap & Techniek nog meer te integreren in ons onderwijs.  Als je leerlingen wilt oriënteren op een wereld vol wetenschap en techniek, en op de talenten die zij daarvoor hebben, is het stimuleren van een nieuwsgierige en onderzoekende houding belangrijk. Het is die nieuwsgierigheid, het willen weten, het willen begrijpen en het willen verbeteren waar het om gaat. 
De creatieve vakken herbergen vele technieken en constructies. Leerlingen komen daarnaast in aanraking met Wetenschap & Techniek op de projecturen. Vragen als: Hoe werken dingen; hoe maak je iets sterk en hoe krijg ik stabiliteit komen daarbij aan bod. 
Leerlingen werken en praten binnen ons onderwijs over belangrijke thema’s die ons leven beïnvloeden. Denk aan duurzaamheid, voeding, gezondheid, mobiliteit en nieuwe technieken. Tevens gaat het om kennis en vaardigheden die nodig zijn om verstandig te handelen en gebruik te maken van apparaten, producten en processen in het dagelijks leven van onze hoogtechnologische samenleving.