Profiel van de school
Toelichting van de school
Grenst aan Heerenveen-Zuid. Rottum is een forenzendorp wat uit 2 gesplitste woonkernen bestaat. De voorzieningen in Rottum zijn minimaal, hiervoor is het dorp gericht op met name Heerenveen. Het dorp beschikt over een dorpshuis waar de schoollocatie gebruik van maakt. Voorheen was hier de PSZ gevestigd, die door gemeentelijke bezuinigingen gesloten is. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd om een doorstart te realiseren. De schoollocatie en het dorpsbelang werken hierin nauw samen. De tussenresultaten zijn voldoende en de eindresultaten waren net onvoldoende. Voor de toekomst is er geen reden voor zorg m.b.t. de opbrengsten.
Welke kernwoorden passen bij de school?
Wetenschap en techniek
Scheppend vermogen
Talentenontwikkeling
ICT en communicatie
Intrinsieke motivatie