Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt gebruikt binnen de school?
Zie bijlage 'Gedragsprotocol'.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet met een vragenlijst
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Geen
Aanwezig
Zie bijlage 'Klachtenregeling'.
 
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?