Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Wij hechten grote waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van onze oudergeleding. Eén keer in de twee jaar voeren wij een oudertevredenheidsenquête uit. De uitkomsten geven input voor het schooljaarplan. In november 2018 is de meest recente enquête uitgevoerd.
De respons op deze enquête was volgens de technische norm te laag, omdat we alle vaders en moeders met een e-mail adres uit het Ouderportaal hebben bevraagd. In totaal hebben we 39 gezinnen en 29 ouders zo'n 75% van de gezinnen hebben de enquête ingevuld,  waardoor het toch een reëel beeld geeft van de algemene tevredenheid onder onze ouderpopulatie. Deze uitkomsten worden meegenomen in de nieuwe plannen.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Aantal ouders\verzorgers: 55 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 29
Bron: Vensters
School: gemiddeld cijfer is 6,6
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 7,6
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 6,2
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 6,3
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 6,2
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 6,0
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 5,9
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1