Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Wij hechten grote waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van onze oudergeleding. Eén keer in de twee jaar voeren wij een oudertevredenheidsenquête uit. De uitkomsten geven input voor het schooljaarplan. In november 2018 is de meest recente enquête uitgevoerd.
De respons op deze enquête was volgens de technische norm te laag, omdat we alle vaders en moeders met een e-mail adres uit het Ouderportaal hebben bevraagd. In totaal hebben we 39 gezinnen en 29 ouders zo'n 75% van de gezinnen hebben de enquête ingevuld,  waardoor het toch een reëel beeld geeft van de algemene tevredenheid onder onze ouderpopulatie. Deze uitkomsten worden meegenomen in de nieuwe plannen.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Aantal ouders\verzorgers: 55 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 29
Bron: Vensters
School: gemiddeld cijfer is 6,6