Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De CITO eindtoets is net onder het landelijk gemiddelde gemaakt. Doordat het een groep van 7 kinderen betreft, is het compenseren naar het landelijk gemiddelde van 535 moeilijk. Wanneer één kind 517 scoort moet de rest een gemiddelde halenvan 538.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 531,9School: 531,9School: 534,6School: 534,6School: 541,9School: 541,9School: 531,9School: 534,6School: 541,9Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,6
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met % gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
8
4
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
0 %
Score
Score
531,9
7 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
 
<5 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.