Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 531,9School: 531,9School: 534,6School: 534,6School: 541,9School: 541,9School: 531,9School: 534,6School: 541,9Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De CITO eindtoets is net onder het landelijk gemiddelde gemaakt. Doordat het een groep van 7 kinderen betreft, is het compenseren naar het landelijk gemiddelde van 535 moeilijk. Wanneer één kind 517 scoort moet de rest een gemiddelde halenvan 538.