Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Dit schooljaar zijn de eindopbrengsten onvoldoende, waakzaamheid is geboden. Vorig jaar zaten de eindopbrengsten ook onder het gewenste niveau. Voor dit schooljaar zal er een verbetertraject worden gestart voor de Westermarskoalle waarin het voorbereidenop de eindtoets belangrijk item zalzijn. Daarnaast zal er gekeken worden naar de hiaten binnen het leerstofaanbodin groep 8. 
Interventies:           
-         Analyse van eeindopbrengsten en starten van een verbetertraject
-         Analysetussenopbrengsten
-         Scholing op hetanalyseren van toets gegevens
-         Groepsbezoekengericht op het effectieve instructiemodel
-         Scholing/analysebegrijpend lezen
-         In het kadervan het verbetertraject ondersteuning via Bureau Meesterschap.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 85,7School: 85,7School: 79,1School: 85,7Inspectie-ondergrens: 79,9Inspectie-ondergrens: 79,7
 
School: 537,7School: 537,7School: 529,6School: 529,6School: 534,5School: 534,5School: 537,7School: 529,6School: 534,5Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 1% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
24
32
28
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
1 %
2 %
1 %
Score
Score
Score
537,7
22 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
79,1
27 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
85,7
26 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets