Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 85,7School: 85,7School: 79,1School: 85,7Inspectie-ondergrens: 79,9Inspectie-ondergrens: 79,7
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Dit schooljaar zijn de eindopbrengsten onvoldoende, waakzaamheid is geboden. Vorig jaar zaten de eindopbrengsten ook onder het gewenste niveau. Voor dit schooljaar zal er een verbetertraject worden gestart voor de Westermarskoalle waarin het voorbereidenop de eindtoets belangrijk item zalzijn. Daarnaast zal er gekeken worden naar de hiaten binnen het leerstofaanbodin groep 8. 
Interventies:           
-         Analyse van eeindopbrengsten en starten van een verbetertraject
-         Analysetussenopbrengsten
-         Scholing op hetanalyseren van toets gegevens
-         Groepsbezoekengericht op het effectieve instructiemodel
-         Scholing/analysebegrijpend lezen
-         In het kadervan het verbetertraject ondersteuning via Bureau Meesterschap.