Onderwijstijd
Toelichting van de school
Onze school werkt op basis van het Hoorns model, d.w.z. dat wij een 24,5-urige lessentabel hanteren (groepen 1 t/m 8).
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?
Hoeveel uur besteedt de school gemiddeld per week aan de volgende vakken in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
7u 00m
  
5u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
3u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
6u 00m
  
6u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 30m
  
0u 30m
  
0u 30m
  
0u 30m
  
0u 30m
  
0u 30m
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
3u 00m
  
3u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
 
 
Verkeer
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m