Oudertevredenheid
Toelichting van de school
In februari 2017 is op basisschool Lambertus een uitgebreid tevredenheidonderzoek afgenomen (door Beekveld en Terpstra) onder de leerlingen, de ouders, de teamleden en de directie.
De totaalscore van de ouders (zie hieronder) bedraagt: 7,9
Een resultaat waar we als school trots op mogen zijn!
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2016-2017?
Aantal ouders\verzorgers: 146 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 90
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
School: gemiddeld cijfer is 7,9