Onderwijstijd
Toelichting van de school
Als Brede School OBS Klim-op zijn we samen met WASKO continu in ontwikkeling. We streven naar zeer goed onderwijs en goede begeleiding, waarbij we het welzijn van onze leerlingen/kinderen en leerkrachten/begeleidsters hoog in het vaandel hebben staan. Het beste onderwijs gaat over meer dan kennis alleen. Een leven lang leren en (leren) werken is waar onze kinderen in meegenomen worden. Plezier en levensgeluk mogen hierbij niet worden vergeten. Onze kinderen willen we meegeven, dat een leven lang leren en werken juist met heel veel plezier kan. 
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 45 min
  
4 u 45 min
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 15 min
  
5 u 15 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
3 u 15 min
  
3 u 15 min
  
3 u 30 min
  
3 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
1 uur
  
1 uur
 
 
Verkeer
 
  
  
  
  
  
 
       
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
eten/drinken/speelkwartier
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Naast levensbeschouwing wordt op onze school ook GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) en HVO (humanistisch vormingsonderwijs) gegeven. Dit vindt plaats op de dinsdag of donderdagochtend en is een vrij keuze vak waarvoor ouders voor hun kinderen kunnen inschrijven. Deze lessen worden door externe, gespecialiseerde docenten gegeven.

Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Nederlands/taal
 
  
 
 
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Rekenen/getallen
 
  
 
 
1 uur
  
2 uur
 
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld
 
  
 
 
3 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
Kunstzinnige orientatie (tekenen, muziek e.d.)
 
  
 
 
4 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
bewegen
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
pauze
 
  
 
 
1 uur
  
1 uur
 
        
Toelichting bij dit onderwerp
Onze bewegingslessen worden ondersteund door deskundige ALO (gymspecialist) docenten vanuit GIGA-Molenlanden. Hiermee zijn onze bewegingslessen van een zeer deskundige opbouw voorzien. Ook screenen wij de motorische ontwikkeling van onze leerlingen.
Naast ondersteuning in de onderbouw, zorgt GIGA ook voor bewegingslessen in onze voorschool. Hierdoor krijgen wij al vroeg goed in beeld hoe onze toekomstige leerlingen zich motorisch ontwikkelen.
Ditzelfde gaan we komend schooljaar met de kindvolgsysteem KIJK! organiseren ism de de voorschool (WASKO), hiermee willen we de overstap van voorschool (peuters), naar vroegschool (kleuters) nog beter stroomlijnen.
Verder maken wij gebruik van de Kleuteruniversiteit. Jong geleerd = oud gedaan! 
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Toelichting bij dit onderwerp
Gymlokaal staat apart naast de school. We gymmen in "Het Bruisend Hart"