Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Zelfstandig - jezelf zijn
Onderzoekend - nieuwsgierig
Samenwerkend - verbondenheid
Veilig - vertrouwen
Aandacht elk kind - knus
Wat is de missie/visie van de school?
Een dorpsschool in de wereld
Met elkaar elke dag een beetje beter.
OBS Klim-op, een school met open ruimtes en een diversiteit aan leerlingen.
Ieder kind ontvangt de onderwijsbehoefte die het nodig heeft. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind.
We bieden van een veilige leeromgeving, waarin kinderen keuzes en fouten mogen maken om zich te kunnen ontwikkelen. Het samen- en zelfstandig werken staan centraal gedurende de dag. Van groep 1-2 t/m 7-8 en hoogbegaafden (in onze Summa-groep). Daarbij willen we dat kinderen autonoom en zichzelf durven zijn.
We streven ernaar het verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap van de eigen ontwikkeling te vergroten. Dit doen wij door leerlingen feedback en inzicht te geven in de prestaties en het proces. Hiervoor gebruiken wij moderne methoden en middelen. 

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Op onze website: www.obsklim-op.nl vindt u onder het tabje: "Voor ouders", ons school- en jaarplan met daarin de aandachtspunten voor het lopende schooljaar.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
OBS Klim-op is een openbare basisschool van O2A5 die passend onderwijs biedt.
Alle kinderen zijn welkom!
Ook de kinderen met een speciale zorgvraag of onderwijsbehoefte. Kinderen maken deel uit van heterogene groepen en volgen een onderwijsprogramma, afgestemd op hun individuele mogelijkheden. We streven naar inclusief onderwijs, dichtbij als het kan, speciaal als het moet.
Geloof in Openbaar Onderwijs!
Dit realiseren wij door middel van goed onderwijs en samen met de stichting Vormingsonderwijs door het geven van GVO/HVO-lessen op OBS Klim-op.