Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
In de gemeente Giessenlanden hebben alle basisscholen en peuterspeelzalen gekozen voor BOEKENPRET. Werken met BOEKENPRET betekent dat alle kinderen van de peuterspeelzalen, de kleutergroepen op de basisschool en hun ouders actief betrokken worden bij het voorlezen. Wanneer een kist met boeken uit het project op school is, krijgen ook de ouders het boek wat centraal staat mee naar huis. Op deze manier hopen wij het lezen en voorlezen te stimuleren.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Peuterestafette voor een goede overdracht
Aanvullende progamma’s
Boekenpret