Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Aantal ouders\verzorgers: 30 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 28
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)
School: gemiddeld cijfer is 8,1