Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2013-2014?
Vergelijkingsgroep: 14,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 15,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 14,2% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 3,1% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 36,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2013-2014 en waar kwamen ze in 2016-2017 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 32,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een onbekend advies uitgestroomd naar havo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 30-40% gewogen leerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2013-2014 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2013-2014 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 67,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 19,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 75,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 25,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 59,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 13,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2013-2014 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2013-2014 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 61,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 27,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2013-2014 in 2016-2017 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een onbekend advies in 2013-2014 in 2016-2017 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 16,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 72,5% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 11,1% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.School: 88,9% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 12,7% van de leerlingen met een onbekend advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een onbekend advies kwam terecht op havo.