Belangrijke ketenpartners
Toelichting van de school
De school is gehuisvest in onderwijszorgcentrum "de Stuwe". In dit OZC werken we samen met SBO Delta, de Bladergroenschool (RENN4), KDC de Waterlelie (COSIS), ACCARE, het Jeugdteam en alle diensten van de gemeente Oldambt die zich met jongeren bezig houden.
Hoe vaak werkt de school samen met een (of meerdere) ketenpartner(s) uit de volgende categorieën?
 
Niet van
toepassing
Soms
Regelmatig
Vaak
Medische zorg
 
  
Jeugdhulp
   
Arbeidsgerelateerde organisaties
   
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
   
Tot welk(e) samenwerkingsverband(en) behoort de school?