Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen dat de school naast de reguliere zml populatie ook leerlingen op school kan bedienen die extra ondersteuning (onderwijszorggroep) of extra structuur (structuurgroep) nodig hebben. De werkwijze staat tevens in het schoolondersteuningsprofiel beschreven.
Het te downloaden schoolondersteuningsprofiel is de tweede versie, vastgesteld in december 2015. Het schoolondersteuningsprofiel krijgt jaarlijks een update.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
6
Onderwijsassistent
40
Orthopedagoog
4
logopedist
5