Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Leerlingen worden op basis van hun ontwikkelingsprofiel in een klas ingedeeld. Er is één kleutergroep waar alle leerlingen hun schoolloopbaan starten. Dit is de observatiegroep, hier wordt beoordeeld in welk profiel de leerling later komt. Verder is er in het SO een onderwijszorggroep, een structuurgroep en zijn er één of twee reguliere zml groepen (al naar gelang de groepsgrootte).
De systematiek is in het schoolondersteuningsprofiel uitgewerkt.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Muziek
Spel en beweging/bewegingsonderwijs