Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Leerlingen worden op basis van hun ontwikkelingsprofiel in een klas ingedeeld. Er is één kleutergroep waar alle leerlingen hun schoolloopbaan starten. Dit is de observatiegroep, hier wordt beoordeeld in welk profiel de leerling later komt. Verder is er in het SO een onderwijszorggroep, een structuurgroep en zijn er één of twee reguliere zml groepen (al naar gelang de groepsgrootte).
De systematiek is in het schoolondersteuningsprofiel uitgewerkt.