Onderwijstijd
Toelichting van de school
Het ontwikkelingsperspectief is op onze school een belangrijk instrument om het onderwijs in te richten. Het is een instrument om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling vast te stellen en te bepalen welke zorg de leerling nodig heeft om het maximaal haalbare te realiseren. Daarmeebiedt het de leerkracht een handvat om het onderwijs planmatig enopbrengstgericht vorm te geven.
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?
Hoeveel uur besteedt de school gemiddeld per week aan de volgende vakken in leerjaar drie t/m acht?
Uitstroombestemming: Dagbesteding
  
Groep 3
  
Groep 4
  
Groep 5
  
Groep 6
  
Groep 7
  
Groep 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 00m
  
2u 00m
  
4u 30m
  
4u 30m
  
7u 00m
  
7u 00m
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
3u 00m
  
3u 00m
  
2u 30m
  
2u 30m
  
4u 00m
  
4u 00m
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 00m
  
1u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 30m
  
2u 30m
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
leren leren
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 30m
  
0u 30m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
 
Sociaal emotioneel
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Spelontwikkeling
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 30m
  
2u 30m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
                    
Uitstroombestemming: Arbeidsmarkt
  
Groep 3
  
Groep 4
  
Groep 5
  
Groep 6
  
Groep 7
  
Groep 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 00m
  
2u 00m
  
4u 30m
  
4u 30m
  
7u 00m
  
7u 00m
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
3u 00m
  
3u 00m
  
2u 30m
  
2u 30m
  
4u 00m
  
4u 00m
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
5u 00m
  
5u 00m
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 00m
  
1u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 30m
  
2u 30m
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Leren leren
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 30m
  
0u 30m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
 
Sociaal emotioneel
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Spel
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 30m
  
2u 30m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m