Onderwijstijd
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?
Toelichting van de school
Het ontwikkelingsperspectief is op onze school een belangrijk instrument om het onderwijs in te richten. Het is een instrument om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling vast te stellen en te bepalen welke zorg de leerling nodig heeft om het maximaal haalbare te realiseren. Daarmeebiedt het de leerkracht een handvat om het onderwijs planmatig enopbrengstgericht vorm te geven.